ГоловнаОцінювання якості освіти

Оцінювання якості освіти

Розширений коментар до документа: Нова українська школа. Дорожня карта реформи базової та профільної школи

Підготували: Тетяна Вакуленко, Василь Терещенко

Якість освіти, якість освітньої діяльності та інструменти їх вимірювання

Якість освітньої діяльності та якість освіти – це дві категорії, взаємопов’язані між собою як процес і результат. Вимірювання якості в освіті має охоплювати як процес, так і результат, а також досліджувати взаємозв’язок між ними. Важливо розуміти, які умови в освітній діяльності позитивно чи негативно впливають на результати навчання учнів.

Із Закону України “Про повну загальну середню освіту”:

 • Якість повної загальної середньої освіти – відповідність державним стандартам результатів навчання, здобутих учнем на відповідних рівнях повної загальної середньої освіти.
 • Якість освітньої діяльності – рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної повної загальної середньої освіти на кожному рівні та відповідає вимогам, встановленим законодавством.

Для вимірювання якості освіти та освітньої діяльності в Україні використовують спектр зовнішніх і внутрішніх процедур оцінювання. Процедури оцінювання якості освіти в межах школи проводяться завдяки створенню та функціонуванню внутрішніх систем забезпечення якості освіти. Своєю чергою, зовнішні процедури реалізуються через низку заходів, що здійснюють сторонні до закладів освіти інституції (ДСЯО, УЦОЯО та ін.).

Оцінювання результатів навчання учнів відбувається за допомогою процедур державної підсумкової атестації (ДПА) та зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Крім того, важливу інформацію з цього питання дають моніторингові дослідження різних рівнів (міжнародні – наприклад, Міжнародне дослідження якості освіти PISA, загальнодержавні – наприклад, Загальнодержавний зовнішній моніторинг якості початкової освіти (ЗЗМЯПО), та локальні).

Оцінювання освітньої діяльності шкіл здійснюється за допомогою моніторингу (внутрішнього та зовнішнього) й інституційного аудиту.

Оцінювання професійної діяльності вчителів проводиться завдяки атестації та сертифікації (станом на 2021 рік застосовується лише для вчителів початкової школи). 

Названі складники забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності вже функціонують тією чи іншою мірою, однак потребують подальшого системного розвитку та гармонізації в дусі засадничих положень Концепції НУШ.

Екзаменаційні центри (ЕЦ)

Сформована на сьогодні в Україні система зовнішніх освітніх оцінювань базується переважно на паперовому тестуванні – форматі, що передбачає складні логістичні процеси й успішність якого залежить від багатьох чинників (зокрема й від якості паперу, виконання підрядними організаціями своїх функцій, якості роботи залучених працівників). Комп’ютерний формат наразі використовується лише для проведення окремих різновидів оцінювань і тестувань.

Оцінювання з використанням комп’ютерної техніки, у тому числі у вигляді комп’ютерного тестування, широко застосовують в Україні під час проведення конкурсів на посади державної служби й на посади керівників закладів освіти.

На пілотному етапі впровадження сертифікації педагогічних працівників незалежне тестування проводиться в паперовому форматі. Однак із розширенням переліку категорій педагогічних працівників та збільшенням кількості учасників сертифікації комп’ютерний формат тестування буде більш ефективним як із погляду адміністрування процедур, так і з погляду автоматизації збирання й обробляння даних оцінювання.

Попри завдання державної політики щодо проведення освітніх оцінювань національного та міжнародного рівнів, а також інших різновидів стандартизованих тестувань із використанням комп’ютерної техніки, в Україні наразі немає необхідної інституційної, технічної та організаційної інфраструктури для цього. Це стримує та обмежує розвиток національної системи освітніх оцінювань, яка нині є фрагментарною, не охоплює всі рівні освіти та освітні галузі, окремі оцінювання не проводяться на регулярній основі.

Хоча здійснення ЗНО в комп’ютерному форматі на сьогодні неможливе, передусім через значну кількість учасників, проте  реалізацію нових різновидів освітніх оцінювань із використанням комп’ютерної техніки важливо забезпечити. Це дасть змогу значно пришвидшити виконання окремих складових тестування, оптимізувати їх, розширити коло учасників. Перехід до комп’ютерних оцінювань здатен суттєво скоротити їх підготовку й адміністрування, створити умови для регулярного проведення тих оцінювань, які стосуються невеликих груп тестованих.

Проведення комп’ютерних тестувань “високих ставок” потребує започаткування спеціальних центрів, де будуть комп’ютери з належними характеристиками й роботу яких будуть на постійній основі забезпечувати фахівці відповідної кваліфікації. Такі центри сьогодні умовно називаються екзаменаційними центрами (далі – ЕЦ). 

Оскільки значна частина освітніх оцінювань в Україні покладається на Український центр оцінювання якості освіти та його регіональні підрозділи (регіональні центри оцінювання якості освіти), то  ЕЦ доцільно створити на базі цих установ.

Що таке ЕЦ

ЕЦ – це структурні підрозділи регіональних центрів оцінювання якості освіти. На базі ЕЦ проводитимуть зовнішні оцінювання на комп’ютерній основі.

Обґрунтування необхідності

На сьогодні в значній кількості закладів освіти недостатньо техніки з високими технічними характеристиками, яка б уможливила проведення міжнародних / вітчизняних досліджень якості освіти. Показовою в цьому аспекті стала ситуація з проведенням пілотного етапу міжнародного дослідження PISA-2022 (далі – пілотний етап PISA-2022), у якому мали брати участь 66 закладів освіти. Український центр оцінювання якості освіти як організація, що відповідає за проведення цього дослідження в Україні, зібрав інформацію про комп’ютерну техніку в цих закладах освіти і з’ясував таке:  у 12 закладах із 66 не було навіть по 10 одиниць комп’ютерної техніки, яка б відповідала  вимогам, визначеним для проведення комп’ютерного тестування; у 25 – було по 10‒15 одиниць комп’ютерної техніки з потрібними характеристиками. Крім того, було виявлено значні відмінності в програмному забезпеченні, установленому на комп’ютерах / ноутбуках, наявних у закладах освіти.

За даними Українського центру оцінювання якості освіти, підготовленими на основі вторинних аналітичних досліджень результатів міжнародного дослідження якості освіти PISA-2018:

 • Приблизно 70% керівників закладів освіти стверджують, що в їхніх закладах недостатньо цифрової техніки та програмного забезпечення для якісного освітнього процесу.
 • Приблизно 60% керівників закладів освіти вважають, що їхнім закладам освіти не вистачає кваліфікованого допоміжного персоналу, який би опікувався функціонуванням цифрової техніки. 
 • Приблизно 80% керівників закладів освіти вважають, що їхні вчителі мають достатньо часу та можливостей для використання цифрової техніки в освітньому процесі.
 • Понад 70% керівників закладів освіти вважають, що їхні вчителі забезпечені необхідними методичними рекомендаціями щодо застосування цифрової техніки в освітньому процесі.
 • Майже шість учнів і шість учителів із десяти забезпечені комп’ютерами в закладах освіти.
 • Лише один комп’ютер із десяти в закладах освіти є переносним (тобто є ноутбуком чи планшетом).

Наведені дані підтверджують брак інституційної спроможності реалізовувати комп’ютерні освітні оцінювання з використанням техніки закладів освіти.

Нормативно-правове забезпечення

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 зі змінами від 22 серпня 2018 р. «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти».
 • Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 30 травня 2019 року № 4/4-20 «Про Стратегію розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року».
 • Проєкт Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції створення мережі екзаменаційних центрів на період до 2030 року та затвердження плану заходів з її реалізації» (не був затверджений, Міністерство фінансів України тричі відмовило в погодженні документа).

Основні функції ЕЦ

 • Проведення комп’ютерних оцінювань, а саме:
  • незалежного тестування під час сертифікації педагогічних працівників;
  • мовних іспитів для осіб, які претендують на набуття громадянства України;
  • мовних іспитів для осіб, які претендують на посади державної служби;
 • Моніторингових досліджень якості освіти;
 • Збирання даних щодо результатів ДПА на регіональному рівні тощо.

Кількість ЕЦ

У 2022 році є потреба у створенні 25 ЕЦ (обласні центри та міста, де тимчасово розміщуються обласні державні органи Луганської та Донецької областей). 

Крім того, тоді, коли це стане можливим, необхідно буде відкрити 2 центри в АР Крим (м. Сімферополь та м. Севастополь). 

У 2025 році через зростання обсягу роботи необхідно буде також додати по одному ЕЦ у великих містах, зокрема в Дніпрі, Києві, Львові, Одесі та Харкові. Крім того, у перспективі до 2025 року доцільно оптимізувати мережу з урахуванням кількості населення у відповідних регіонах / містах, утворивши окремо ЕЦ для міст-мільйонників та окремо для відповідних областей.

Вимоги до приміщення та місця розташування ЕЦ

Приміщення площею приблизно 140 м2 (100 м2 – приміщення для проведення оцінювань, 20 м2 – приміщення для стаціонарної роботи фахівців ЕЦ, 20 м2 – службове приміщення для апаратури, матеріалів ЕЦ тощо) з під’єднанням до потужної електричної мережі та з окремим входом.

Кадрова структура ЕЦ

Керівник (начальник відділу), провідний фахівець (у галузі ІТ), фахівець 1-ї категорії.

Технічне забезпечення, меблі й оснащення ЕЦ

 • 33 комп’ютери з установленими системами захисту (30 – для учасників, 3 – для організаторів оцінювання); 
 • багатофункціональний пристрій (ксерокс, принтер, сканер); 
 • мультимедійний комплекс; 
 • стаціонарний телефон; 
 • безперебійний швидкісний захищений інтернет; 
 • 33 робочі столи;
 • 36 стільців;
 • 3 тумби;
 • шафа для документів;
 • сейф; 
 • стелажі для службового приміщення; 
 • генератор для забезпечення електроживлення в разі перебоїв із подачею струму.

Очікуваний результат

Створення мережі ЕЦ дасть змогу: 

 • зробити перші кроки до розбудови інфраструктури для трансформації освітніх оцінювань на цифровій основі, зокрема для здійснення тестувань із використанням комп’ютерної техніки, автоматичного збирання інформації щодо результатів таких оцінювань задля формування політики у сфері освіти;
 • забезпечити умови для ефективного проведення національних моніторингових досліджень якості освіти;
 • розширити можливості участі України в міжнародних дослідженнях якості освіти та порівняльних оцінюваннях, які відбуваються в комп’ютерному форматі;
 • стимулювати розвиток інструментів захищеного комп’ютерного централізованого оцінювання відповідно до сучасних досягнень у галузі інформаційних технологій;
 • оптимізувати підходи до проведення освітніх оцінювань, моніторингових досліджень якості освіти, зокрема й міжнародних, завдяки використанню створеної мережі екзаменаційних центрів для проведення інших різновидів тестувань.